Моля изчакайте ...

Рентген

CBCT-4748.jpg

В кабинета разполагаме с рентген Morita Veraview X800 със следните възможности:

  • Сканиране с продължителност от 9.4 до 17.9с.Възможности на нашия рентген:
  • Разделителна способност 2.5 LP/mm визуализация на най-фините анатомични структури
  • Прецизен образ с минимализиране на металните артефакти
  • CBTC с голям избор на различни обеми на изследване на челюстите (FOV), като най-маката зона е 4×4 cm.
  • Сканиране с продължителност от 9.4 до 17.9с.
  • Функция за намаляне на дозара (до 40%); възможност за експонация на 360 или 180 градуса
  • Ортопантомографии – различни режими
  • Телерентгенографии с избот на ралични размери на експонираната област
Разчитане на рентгенография 20 лв
Ретроалвеоларни дентални рентгенографии по Дик или по паралелна техника 5 лв
Оклузални графии /коса по Бело, аксиална по Симпсън/ 12 лв
Ретроалвеоларни рентгенографии по паралелна техника 5 лв
Интерпроксимални рентгенографии /bite wing/ 10 лв
Дигитална ортопантомография на диск и плака 25 лв
Дигитална ортопантомография на ТМС на диск и плака 25 лв
Телерентгенография на череп (лицева, профилна) на диск и плака 25 лв
Рентгенография на киткова става (за ортодонтски цели) на диск и плака 25 лв
Рентгенография на околоносните кухини на диск и плака 25 лв
Компютърна томография (СВСТ) на квадрант от челюстите 80 лв
Компютърна томография (СВСТ) на една челюст 120 лв
Компютърна томография (СВСТ) на двете челюсти 180 лв

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


logo-white-small

В клиника Георгиев ще да получите цялостна стоматологична помощ!

Последни статии

Всички права запазени