Доктор Георгиев

Детска стоматологияДетска стоматология - за здрави детски зъби
Детска стоматология от стоматологична клиника “Доктор Валентин Георгиев”

Детска стоматология – същност и значение

Детска стоматология наричаме област от денталната медицина. Тази област се занимава с грижите за денталното здраве на най-малките. Обособяването на същинската детска стоматология като отделна област е нужно поради спецификите, свързани с денталното здраве при децата. Едни от най-важните сред въпросните специфики са тези, отнасящи се до развитието и състоянието на временните зъби – или казано по друг начин, зъбите, които никнат през първата година от живота на децата и обикновено падат, когато те са на около 12-годишна възраст. В следващите редове ще разгледаме малко по-подробно особеностите на временните зъби и тяхното значение за изграждането на областта „Детска стоматология“. В допълнение, ще научите защо е най-добре за вас да се обърнете към Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“ при нужда от услуги по детска стоматология.

Детска стоматология – особености на временните зъби

Както вече отбелязахме, особеностите на временните зъби са съществена част от изграждането на областта „Детска стоматология“. Съответните особености на временните зъби са най-вече физиологични и анатомични. Ето кои особености на временните зъби се изучават доста широко в рамките на областта „Детска стоматология“:

  • Детска стоматология: по-малки зъби – на първо място, временните зъби са със значително по-малки размери в сравнение с постоянните такива. Дори в момента на своя пробив постоянните резци са по-големи от временните. Това налага съвсем различен подход при третиране на временни зъби – подход, който се изучава подробно и развива в областта „Детска стоматология“.
  • Детска стоматология: особености на структурата – областта „Детска стоматология“ изучава внимателно също така особеностите на структурата на временните зъби. Всички временни зъби (но в най-голяма степен моларите) имат изразени цервикални гребени. При първи горен молар гребенът се превръща в туберкул, като шийката е силно стеснена.
  • Детска стоматология: и още за туберкулите – особен интерес за областта „Детска стоматология“ представляват значително по-заоблените форми на туберкулите на временните зъби в сравнение с тези на постоянните. Като цяло при временните зъби разликите между туберкул и фисура са доста слабо изразени.
  • Детска стоматология: апроксимални контакти – областта „Детска стоматология“ се занимава и с апроксималните контакти, които при временните зъби са плоски. Въпосните плоски контакти е важно да се вземат под внимание, защото именно те определят развитието на апроксималния кариес по цялата плоска повърхност.
  • Детска стоматология: по-тънък емайл – от значение за областта „Детска стоматология“ е по-тънкият емайл на временните зъби в сравнение с този на постоянните. В допълнение, емайлът на временните зъби има по-слаба минерализация, което също трябва да се вземе предвид при налични инфекции и провеждано лечение за тях.
  • Детска стоматология: информация за дентина – като цяло дентинът при временните зъби е по-тънък, а дентиновите канали са по-широки. В областта „Детска стоматология“ тези особености на временните зъби се изучават доста внимателно, тъй като именно те благоприятстват по-бързото развитие на кариозния процес и съответно скорошното му достигане до пулпата.
  • Детска стоматология: особености на корените – областта „Детска стоматология“ се занимава и с изучаване особеностите на корените на временните зъби. Тези корени са по-тънки и по-дълги спрямо коронката в сравнение с корените при постоянните зъби. Близо до шийката корените се разклоняват и раздалечават, което предоставя възможност за развитие на зародиша на постоянния зъб.
  • Детска стоматология: цвят на емайла – когато става въпрос за особеностите на временните зъби, изучавани от областта „Детска стоматология“, трябва да споменем и цветът на емайла. Въпросният цвят се влияе от по-слабата минерализация и по-тънкия слой емайл. Поради тези причини временните зъби на цвят са по-бели и по-синкави, докато постоянните такива са по-жълтеникави.

Защо да се доверите на Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“ при нужда от услуги по детска стоматология?

Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“ е най-подходящото място за вас и вашите деца, когато имате нужда от услуги по детска стоматология. Отличното качество на услугите по детска стоматология при нас е гарантирано от екипа от висококвалифицирани специалисти, с който разполагаме, първокласната апаратура в кабинетите ни, както и голямото внимание, с което се отнасяме към всеки един пациент. Вижте няколко основателни причини да изберете нашите услуги по детска стоматология: 

Услуги по детска стоматология от Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“: Екип от специалисти с отлична квалификация – създателят на нашата стоматологична клиника д-р Валентин Георгиев е стоматолог и рентгенов специалист с над 15 години опит. През тези години той е имал възможността да работи в редица водещи дентални клиники в София и страната, както и да се запознае отблизо и усвои най-добрите практики в сферата. При създаването на своята собствена стоматологична клиника д-р Георгиев внимателно подбира екип от специалисти, които си разбират от работата и същевременно имат необходимия подход към пациента. Можете да бъдете сигурни, че при нас малките ви съкровища ще получат добро отношение и качествени услуги по детска стоматология, гарантиращи отличното им дентално здраве и комфорт.

Услуги по детска стоматология от Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“: Първокласна апаратура – кабинетите ни са оборудвани с първокласна апаратура, осигуряваща желаните резултати в работата на нашите специалисти. В това число влиза и апаратурата, използвана за предоставяне на услуги по детска стоматология. Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“ е обзаведена по най-високите световни стандарти, посредством които се гарантира качественото и надеждно лечение, какъто и максималният комфорт на пациентите. Последното е особено важно в областта „Детска стоматология“, тъй като децата са чувствителни и към тях винаги трябва да се подхожда с необходимото внимание и грижа.

Услуги по детска стоматология от Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“: Внимание към пациента – и като споменахме внимание, за нас вниманието към всеки един пациент е основно правило в работата. Затова винаги изслушваме пациентите си и им правим всички необходими прегледи и диагностики, преди да предпишем конкретно лечение. С пълна сила това важи и в областта „Детска стоматология“. Така че избирайки нашите услуги по детска стоматология, поверявате своите деца не само на екип от висококвалифирани специалисти, но и на хора с чувство за дълг и отговорност към своите пациенти, които правят всичко възможно те да останат удовлетворени от лечението и отново да се усмихват свободно всеки ден. 

Уверете се в здравето на зъбите на своето дете! Посетете Дентална клиника – София.

Детска стоматология – същност и значение
Детска стоматология – особености на временните зъби
Защо да се доверите на Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“ при нужда от услуги по детска стоматология?

5/5 - (1 vote)

©2021 Д-р Валентин Георгиев. Всички права запазени.