Доктор Георгиев

РентгенВ кабинета разполагаме с рентген Morita Veraview X800 със следните възможности:

  • Сканиране с продължителност от 9.4 до 17.9с.Възможности на нашия рентген:
  • Разделителна способност 2.5 LP/mm визуализация на най-фините анатомични структури
  • Прецизен образ с минимализиране на металните артефакти
  • CBTC с голям избор на различни обеми на изследване на челюстите (FOV), като най-маката зона е 4×4 cm.
  • Сканиране с продължителност от 9.4 до 17.9с.
  • Функция за намаляне на дозара (до 40%); възможност за експонация на 360 или 180 градуса
  • Ортопантомографии – различни режими
  • Телерентгенографии с избот на ралични размери на експонираната област
Разчитане на рентгенография 20 лв
Ретроалвеоларни дентални рентгенографии по Дик или по паралелна техника 5 лв
Оклузални графии /коса по Бело, аксиална по Симпсън/ 12 лв
Ретроалвеоларни рентгенографии по паралелна техника 5 лв
Интерпроксимални рентгенографии /bite wing/ 10 лв
Дигитална ортопантомография на диск и плака 25 лв
Дигитална ортопантомография на ТМС на диск и плака 25 лв
Телерентгенография на череп (лицева, профилна) на диск и плака 25 лв
Рентгенография на киткова става (за ортодонтски цели) на диск и плака 25 лв
Рентгенография на околоносните кухини на диск и плака 25 лв
Компютърна томография (СВСТ) на квадрант от челюстите 80 лв
Компютърна томография (СВСТ) на една челюст 120 лв
Компютърна томография (СВСТ) на двете челюсти 180 лв

Запазете своя час за рентген – посетете Дентална клиника – София.

Оценете тази страница

©2021 Д-р Валентин Георгиев. Всички права запазени.