Доктор Георгиев

ТерапияЗЪБНИЯТ КАРИЕС

Зъбният кариес е едно от най-древните и най-разпространени заболявания, които съпътстват човечеството през дълтия период на съществуването му. То се развива бавно и в началото незабележимо, но упорито и прогресиращо, докато в крайна сметка само малцина са онези, които не са страдали от последствията му. Зъбният кариес не избира възраст, пол и професия. От него могат да страдат както кърмачета, така и възрастните. Зъбният кариес не се самоограничава и не може да се лекува с предписване на даден медикамент Той е най-разпространеното хронично заболяване в детска възраст.

През различните исторически периоди зъбният кариес е засягал хората с различна интензивност. Той е бил и все още е една от причините за човешките страдание.

ПРОБЛЕМЪТ ЗЪБЕН КАРИЕС ДНЕС

Намаляването на зъбния кариес в света е резултат от обществените мерки за профилактика, комбинирани с изграждане на превантивна стратегия в студентското и следдипломното обучение и в лечебното поведение на практикуващите дентални лекари .Тази превантивна стратегия все още е твърде различна в различни страни, университети и практики.

Независимо от безспорните успехи на редица страни в света по отношение подобряването на денталното здраве/ зъбният кариес все още остава едно от най-широко разпространените заболявания . Все още усилията на денталните лекари да решат проблема единствено с лечебни средства и методи са обречени на неуспех. Фактите показват, че независимо от сниженото разпространение,кариесът като процес може да промени характера си и да се разпространи отново, ако не се контролира.

Запишете час за преглед и посетете стоматолог София.

5/5 - (1 vote)

©2021 Д-р Валентин Георгиев. Всички права запазени.