Кои са преимуществата на праговите коронки?

Праговите коронки набират все по-голяма популярност и разпространение в съвременната ортопедия. Те служат за подсилване на силно разрушени зъби и за възстановяване на недостатъци в техните размери, форма или цвят. Това е и една от основните функции на областта ортопедия. Тя трябва да помогне на човека да преодолее подобни ефекти и да възвърне нормалната функционалност и естетика на човешките зъби. Специалистите по ортодонтия правят внимателен преглед на състоянието на пациентите и на база на този преглед предлагат най-удачното решение за справяне с проблема.

Преди време в професионалната практика беше прието да се работи с безпрагови коронки, но те имат страшно много недостатъци. Сред тях са недостатъчната точност във връзка с адаптацията на коронката към зъба, както и рискът от възникване на различни възпаления и инфекции. Затова в съвременната ортопедия все по-усилено се залага на праговите коронки, чиято технология е доста по-модерна и усъвършенствана. Ето кои са техните преимущества:

Максимално точно сливане с контура на зъба

При праговите коронки успешно се осъществява максимално точно сливане с контура на зъба. Това се дължи на подготовката на „стъпало“ около 1 мм, благодарение на което се избягва рискът от неточност и недобра адаптация.

Неутрализиране на опасността от травми и възпаления

Сред най-сериозните преимущества на праговите коронки, които определят водещата им роля в съвремената ортопедия, е неутрализирането на опасността от потенциални травми и възпаления. За разлика от прилагането на безпрагови коронки, тук няма риск да се стигне до травмиране на венеца или до пародонтални възпаления, които биха могли да доведат до доста сериозни инфекции.

По-добър външен вид   

Праговите коронки са по-удачен избор и от гледна точка на естетиката. Перфектното им сливане с контура на зъба ги прави по-незабележими и не разваля приятното впечатление от усмивката на човека.

Както сами разбирате, праговите коронки са отлично решение както по отношение на функционалността, така и от гледна точка на естетиката. Точно с прагови коронки от най-високо качество работим ние от Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“. Нашите квалифицирани и опитни специалисти по ортопедия ще ви направят внимателен преглед и ще ви препоръчат най-добрите решения от гледна точка на вашето орално здраве и оптимален комфорт. Доверете се на екипа на Стоматологична клиника „Доктор Валентин Георгиев“ и ще останете напълно удовлетворени от крайните резултати от лечението!

Оценете тази страница

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©2021 Д-р Валентин Георгиев. Всички права запазени.