Вадене на корен на зъб – 1-ва част

Вадене на корен на зъб – при какви обстоятелства се пристъпва към тази процедура?

Корен на зъб - мнения 1
Корен на зъб – мнения и процедура

Към вадене на корен на зъб или вадене на зъб се пристъпва когато всички други варианти са изчерпани. Това е доста неприятен момент за пациента, но понякога е просто неизбежен. Може да се наложи вадене на корен на зъб при сериозни поражения върху него, които не му позволяват да изпълнява пълноценно ежедневните си функции, при протичащи възпаления и инфекции, които не могат да се овладеят, както и при заболявания на меките тъкани от типа на пародонтита. Ето малко повече информация за споменатите случаи, налагащи вадене на корен на зъб:

  • причини за вадене на корен на зъб: сериозни поражения върху зъба – пораженията върху зъба, нанесени вследствие на определени травми или заболявания, могат да бъдат толкова сериозни, че да не му позволяват да изпълнява нормалните си функции в ежедневието. Имаме предвид най-вече функции като сдъвкването на храната и привеждането й в подходяща форма за поглъщане. Когато тези функции на зъба няма как да се възстановят, е възможно стоматологът да ви препоръча процедура по вадене на корен на зъб.
Корен на зъб - мнения 2
Корен на зъб – мнения и хигиена
  • причини за вадене на корен на зъб: протичащи възпаления и инфекции – към вадене на корен на зъб е възможно да се пристъпи и при протичащи възпаления и инфекции, които не могат да се овладеят. Подобни инфекции са способни да причинят поражения не само в устната кухина, но и да доведат до цялостно отслабване на човешкия организъм. Ако е налице значим риск за здравето на човека, то несъмнено по-добрият вариант е да се премине към вадене на корен на зъб.
  • причини за вадене на корен на зъб: заболявания на меките тъкани – най-яркият пример за заболяване на меките тъкани е пародонтитът. В своята напреднала фаза той е способен да предизвика отдръпване на венеца и силно разклащане на зъба. За съжаление ако пародонтитът не бъде овладян навреме, може накрая да се наложи процедура по вадене на корен на зъб (при това не само на един зъб).

Вадене на корен на зъб – при какви обстоятелства се пристъпва към тази процедура?

Разгледайте страницата ни за дентална клиника София

Оценете тази страница

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©2021 Д-р Валентин Георгиев. Всички права запазени.